Słowniczek terminów związanych z cyberbezpieczeństwem PL-EN

Cyberbezpieczeństwo - mały słowniczek terminów

breach / naruszenie

credentials / dane dostępowe

także: dane logowanie, dane uwierzytelniające

Najczęściej występują w formie dwóch ciągów znaków: loginu i hasła.

Używane są podczas logowania do różnego rodzaju systemów, m.in. e-maili, systemów zarządzania treścią (CMS), baz danych, aplikacji itd.

Ciągi znaków mogą składać się z liter, cyfr czy znaków specjalnych. W wielu przypadkach uwzględnia się także wielkość liter.

firmware / oprogramowanie sprzętowe

default password / hasło domyślne

Hasło dostarczane zwykle z systemem lub urządzeniem, które umożliwia pierwszy, konfiguracyjny dostęp.

Najczęściej są to proste słowa, jak np. administrator lub admin.

Producenci lub autorzy systemów zakładają, że użytkownicy zmienią hasło podczas procesu konfiguracji.

Domyślne dane najczęściej znajdują się w instrukcji obsługi lub na kartach produktu. Często są identyczne dla wszystkich produktów/modeli.

Domyślne hasła to jedna z najważniejszych przyczyn włamań do sprzętów domowych i firmowych (np. routery, drukarki).