Bezpieczeństwo: tryb poufny w Gmailu

Szacunkowy czas czytania: 2 minuty

 

Od maja 2018 użytkownikom poczty Gmail udostępniano stopniowo opcję „tryb poufny” (ang. confidential mode). Jest to funkcjonalność, które daje możliwość kontroli nad naszymi wiadomościami, po tym, jak zostaną już wysłane. Może być to opcja przydatna przy przesyłaniu danych wrażliwych lub poufnych (np. haseł, wyników badań lekarskich).
W chwili obecnej już wszyscy powinni mieć dostęp do tego trybu.
Jak znaleźć tę opcję? Wystarczy kliknąć na ikonkę kłódki z zegarkiem, która pojawia się obok innych ikonek na dole okna edycji wiadomości (zobacz rys. 1).

rys. 1

 

Ustawianie daty ważności

Klikając opcję „tryb poufny” możemy ustawić datę ważności e-maila (np. ważność przez dzień, tydzień, itd.). Po tym czasie wiadomość zostanie skasowana, a adresat nie będzie miał już do niej dostępu. Adresat będzie widział u dołu otrzymanej wiadomości informację kiedy ona wygasa („Treść wygasa: [data]”), jak na rys. 2.

rys. 2

 

Kod SMS

W trybie poufnym możemy wysłać wiadomość z dodatkowym kodem SMS lub bez niego. Kod dostępu wysłany na podany przez nas numer telefonu to kolejny stopień poufności. Rzecz przydatna, gdy przesyłamy dane, które nie powinny trafić w niepowołane ręce. Wysyłka kodu SMS jest darmowa.
Pamiętajmy, by zapytać adresata czy sobie życzy, by jego numer telefonu został użyty do przesłania jednorazowego kodu!
Rysunek 3 pokazuje informację, którą zobaczy adresat wiadomości zabezpieczonej kodem. By otrzymać kod należy kliknąć w „Wyślij kod dostępu”.

rys. 3

 

Przesyłanie wiadomości dalej (FW)

Adresat wiadomości wysłanej w trybie poufnym nie ma możliwości przesłania jej dalej ani skopiowania jej treści. Jedyną opcja jaką zobaczymy pod wiadomością jest „Odpowiedz”.

 

Odczyt na telefonie lub poza Gmailem

O ile odczytujemy wiadomość na swoim Gmailu, wystarczy wpisać kod z SMSa i nie trzeba się nigdzie dodatkowo logować. Z kolei odczytując wiadomość na aplikacji zewnętrznej np. na telefonie, zostaniemy przekierowani do strony Gmail i zmuszeni do logowania.
W przypadku, gdy adresat nie ma poczty na Gmailu, przy próbie odczytu wiadomości, otrzyma on dodatkowy kod na swój e-mail. Kod będzie musiał zostać wprowadzony na stronie Gmaila.