O mnie
About me

Katarzyna Javaheri

Katarzyna Javaheri-Szpak It's me!


Jestem profesjonalistką z ponad 10-letnim doświadczeniem. Pracowałam jako specjalista ds. social media, marketingu i employer brandingu, menedżer oraz koordynator projektów. Mam również doświadczenie w kontaktach z mediami i copywritingu.
W latach 2005-2014 prowadziłam własną działalność gospodarczą, pracując na zlecenia podmiotów państwowych i prywatnych oraz mediów.

Obecnie pracuję jako tłumacz języka angielskiego oraz nauczyciel języka perskiego.

Od kilku miesięcy stawiam pierwsze kroki jako programista front-endu (HTML5, CSS, JS, jQuery, Bootstrap). Ukończyłam trzy certyfikowane kursy specjalizacji Full Stack Web Development na Hong Kong University of Science and Technology.

W październiku 2016 rozpoczęłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer.


I'm a professional with over 10 years of experience in Social Media and Marketing. I have been working as a Manager and Project Coordinator. I also have professional experience in Public Relations and Copywriting.
Between 2005-2014 I had been running my own business, working for state-owned and private entities, a media brands and agencies.

I currently work as a Translator of English Language and Persian Language Teacher.

I am taking my intermediate steps as a Software Front-end Specialist (HTML5, CSS, JS, jQuery, Bootstrap). I have successfully completed three courses of specialization Full Stack Web Development at the Hong Kong University of Science and Technology.

Currently, I am a student of Junior Web Development (Postgraduate Studies) at WSB University (from October 2016).

CV
Resumé

więcej na:
more at:

Moje CV / My Resumé


Wykształcenie

Lata / Years Uczelnia / School Kierunek / Faculty

od/from 2016
Wyższa Szkoła Bankowa
WSB University (Gdańsk)
Junior Web Development
2009-2010 Politechnika Krakowska
The Cracow University of Technology
Gospodarka nieruchomościami
Real Estate Management
2001-2007 Uniwersytet Jagielloński
Jagiellonian University
Filologia orientalna: iranistyka
MA in Oriental Studies

Doświadczenie zawodowe / Experience

Lata / Years Miejsce pracy / Workplace Stanowisko / Position
od/from 2016 Traderia (Warszawa) tłumacz j. angielskiego
Translator of English Language
2015-2016 Ateneum - Szkoła Wyższa
Ateneum University (Gdańsk)
lektor j. perskiego
Persian Language Teacher
2015 Agencja Wobuzz (Warszawa) specjalista ds. social media
Social Media Specialist
2015 ElProject (Warszawa) specjalista ds. marketingu
Marketing Specialist
2014 Emply!me (Gdańsk) specjalista ds. rekrutacji i employer brandingu
HR&EB Specialist
2012-2014 Ariana Trade Group (Kraków) dyrektor zarządzający
Managing Director
2005-2014 Własna działalność
Self-employment (Kraków)
freelancer - konsultant ds. Iranu i Afganistanu,
lektor, tłumacz j. perskiego
Middle East Specialist

Doświadczenie pozazawodowe

Lata / Years Organizacja / Organization Stanowisko / Position
2008-obecnie/now Szkoły dla Pokoju
Schools for Peace (Warszawa)
członek komisji rewizyjnej
Member of the Audit Committee
2008-2011 Pracownia Interdysyplinarnych
Badań Eurazjatyckich UJ
(Kraków)
członek zespołu badawczego
Member of the Research Team

Certyfikaty / Certificates


Umiejętności
Skills

Co umiem? / My skills


JavaScript
początkujący+
Pre-intermediate

RWD
znajomość media queries
Knowledge of media queries

WordPress
kilka lat doświadczenia
several years of experience

HTML5/CSS3
średniozaawansowany
Intermediate

Bootstrap
ulubiony framework
favourite framework

PR
kilka lat doświadczenia
several years of experience

Marketing
eMarketing, identyfikacja wizualna
eMarketing, visual identity

Social Media
Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube

HR
Employer Branding
Recrutation & Selection

Copywriting
10-letnie doświadczenia
10 years of experience

English
poziom: B2
level: B2

Persian
poziom: C1
level: C1

Photoshop
średniozaawansowany
Intermediate

GIMP
średniozaawansowany
Intermediate

Infographics
Canva, Piktochart, Spark Post

MS Office
zaawansowany
Advanced

SEO/SEM
średniozaawansowany
Intermediate

Linux
Pracuję na Ubuntu 16.04
I work on Ubuntu 16.04

OmegaT
korzystam do tłumaczeń
I use OmegaT for translation works

Crowdfunding
dwa udane projekty
two successful projects

Projekty / Projects

Web Development & Wordpress

Copywriting & articles

Programowanie / Programming & Social Media

Kontakt
Contact me

KJ